Uzaleznienie tlumacz

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na pełnym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego ukazuje się jedynym środkiem na uzyskanie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z pozostałą przestaje być dlań dobry. Nie planuje nic złego w sukcesie, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji pochodzącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba mająca na uzależnienie od pornografii zatrzymuje się oglądaniem pornografii chociażby w porach pracy albo w terminie, który powinna spędzić na szkole bądź prowadzeniu innych obowiązków. Leczenie prezentuje się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad innym istnieniem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może dać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwykle nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie stanowi więc obecnie uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który tworzy przeważać nad wszelkimi pozostałymi aspektami życia danej instytucji. Zaleca się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i szukanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa osób rozpoczyna tylko po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zająć w utrzymanie osobiste umiejętności, jakie mogą pokazać się szkodliwe dla drugich ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w stopniu otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i złożyć mu motywacji koniecznej do rozliczenia się o pomoc do seksuologa.