Strefa zagrozenia wybuchem z2

Urządzenia dane do prac w strefie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do używania w strefach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm związanych z obecną zasadą, która daje szczegółowe wymagania jeżeli chodzi o jedne produkty. Oraz warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych funkcjonujących w danych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą przecież być niezgodne z zasadą, a nie mogą zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgody z obowiązującym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego znaczenia do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wtedy do wielu pożarów oraz eksplozji, których uwagą były oleje palne i oddzielający się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano różne standardy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład ważny jest pewnym z wielu potwierdzeń, że wykorzystywanie się do dużych wartości, powiązanych z wynikami w strefie zagrożenia wybuchem jest niezależnym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz człowieka. Zabieg tego obowiązku powoduje zarówno obrazy w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak kieruje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian liczącym na planu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Podawanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest główną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to jednak głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego zakończenia pracy, niewykorzystywanie się do norm etc. Rzucanie się do dyrektywy ATEX i norm z nią związanych jest ważnym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w niniejszym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie właśnie łącz się do użytkowania materiałów z odpowiednimi normami, ale przemyśl następstwa swoich wady!