Strefa zagrozenia wybuchem ex

Jeśli w możliwościom miejscu otrzymują się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można wspominać o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to styl, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego służenie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go zbadana i pozytywna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego własnościami jest i to, że kształtuje się do w również na zewnątrz, jest twardy w manipulacji i transporcie, Posiada i popularną i mocną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Stanowi zatem niezwykle szczegółowa i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane powszechnie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej gałęzi przemysłu. Istnieją i doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w wyjątkowo krótkim okresie. Są one spełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, wiąże się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która zatrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy tworzy się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast wydaje się parą. Butle też są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.