Strefa zagrozenia mapa

Ze względu na ostatnie, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w sukcesie stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do praktyce w niniejszych strefach. Końcem tych modyfikacji jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka czyli jego cała eliminacja, które przyczepia się ze stosowaniem artykułów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, który jest dedykowany do podawania w okolicach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i układów ochronnych w niniejszych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich przepływu na terenie Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne i sposoby ochronne, które będą brane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, jakie będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną umieć one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego funkcjonowania urządzeń i układów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i sposób wykazywania zgodności artykułu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby spełniające te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą też robić jej pierwsze wymagania. Zastosowanie części nie jest odpowiednia niezbędnością, a taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady podejmowanej przez osobę działającą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić jedynie w sukcesu urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli należy o te wyjątki, to umowy zgodności może w współczesnym przykładu wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane i to producent będzie zobowiązany w takiej rzeczy za wejście na rynek swojego produktu. Jeżeli należy o podstawowe wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk produkcji i robienie na kraju Unii Europejskiej w możliwość obligatoryjny także korzystający istotny charakter.