Strefa wybuchowa 0

Wybuch wyraża się jako dużo intensywną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na ogromnym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch ma zajęcie w zupełnie określonych warunkach, i konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego uważa się w dokładnie określonym przedziale, który określany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w danym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu wskazane istnieje stale jedna energia, której inicjatorem potrafią istnieć takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest krótką energią zapłonu i określana jak daleko niska energia kondensatora w regionie elektrycznym, którego wyładowanie może dać zapłon mieszaniny i szerzenie się płomienia w poszczególnych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do rzeczy w okolicach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od trwających w konkretnym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo musi brać dostęp z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, zaś w przypadku pyłów jest uznawane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami że żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale i ciała stałe.