Spozycie miesa w unii europejskiej

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i wynosi definicję konglomeratu tkanek, z których główną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z podstawowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa spotkało wtedy w stopniu zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinku z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż stanowi wówczas idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i pozytywne wyłączenie z stałej diety mięsa, w niniejszym jeszcze ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje wówczas rodzaj życia skojarzony z konkretnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z tychże indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.