Mikroskop o najwiekszej zdolnosci rozdzielczej

Kolposkop został wymyślony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest obecne aparat do badania ginekologicznego, który robi i utrzymuje się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Dr Farin Man

Jest on bardzo skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy i samą szyjkę macicy. Urządzenie to kupi w czasu bliskiego czasu, bo tylko kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, albo nie, czy istnieją na nim każde zmiany nowotworowe, albo nie widać ich śladów. Choroba nowotworowa jest obecnie najbardziej niekorzystnym ze ludzi schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w tych czasach, jest ona jeszcze właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w okresie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, zaczyna się szereg innych badań, takich jak na przykład cytologię. Choć stanowi wówczas badanie, które chociaż w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która spełniana jest przy zastosowaniu narzędzia nazywanego kolposkop stanowi o znacznie dużo skuteczna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent możliwości na wykrycie nowotworu w oryginalnym jego stadium. Czemu jest toż takie ważne? Ponieważ właśnie w początkowej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, ale czym bardziej zaawansowane stadium, tym mniejsza szansa pacjentki na przeżycie. Uczeni w branży medycyny, oraz specjalisty wykorzystujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że o jest połączyć obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy zachowaniu kolposkopu. Bardzo to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o robić badania choć raz na kwartał.